Chương trình học tại Neverland

mầm non neverland dolphin

Blue Dolphin 12 - 30 Tháng

Chương trình của nhóm Blue Dolphin là chương trình dành cho trẻ từ 12 – 30 tháng. Chương trình được soạn thảo dựa trên các mối quan hệ chặt chẽ và ổn định giữa giáo viên, trẻ và gia đình. Điểm đặc biệt của chương trình này là sự ấm cúng, tôn trọng cá nhân, trợ giúp tích cực và sự nhiệt tình. Các giáo viên là nhịp cầu kết nối sự giao tiếp giữa các trẻ với nhau và tạo cơ hội để trẻ phát triển về lòng tự trọng, năng lực xã hội và phát triển trí tuệ. Vì vậy, mỗi lớp chỉ giới hạn từ 12 – 18 trẻ.

mầm non neverland lớp little penguin
mầm non neverland little penguin

Little Penguin 2.5 - 4 tuổi

Chương trình của nhóm Little Penguin là chương trình dành cho trẻ từ 2,5 – 4 tuổi, tối đa 20 trẻ/ lớp. Chương trình của nhóm Little Penguin cho phép trẻ tìm hiểu một cách sâu sắc về trò chơi bằng những khả năng và trải nghiệm của mình. Trẻ giao tiếp bằng cử chỉ, hình tượng, qua biểu cảm, múa, hát, đóng kịch và âm nhạc, đặc biệt là thông qua nghệ thuật_ ngôn ngữ hoàn hảo nhất trong sự phát triển của trẻ trong những năm đầu đời nhưng lại hỗ trợ và củng cố mạnh mẽ cho việc học tập sau này của trẻ.

mầm non neverland lớp red dragon
mầm non neverland lớp red dragon

Red Dragon 4 - 5 tuổi

Chương trình của nhóm Red Dragon là chương trình dành cho trẻ từ 4 – 5 tuổi, tối đa 22 trẻ/ lớp. Là chương trình học được xây dựng từ chính những ý tưởng và mối bận tâm của trẻ về môi trường và thế giới xung quanh, do đó, giáo viên chỉ đóng vai trò là người dẫn đường trong hành trình trẻ tự tìm kiếm kiến thức đồng thời khuyến khích trẻ thể hiện những suy nghĩ bên trong của mình thông qua nhiều phương tiện khác nhau từ cử chỉ, biểu cảm, ngôn ngữ cho tới âm nhạc, hát, múa, đóng kịch và đặc biệt là thông qua nghệ thuật_ngôn ngữ hoàn hảo nhất trong sự phát triển của trẻ trong những năm đầu đời nhưng lại hỗ trợ và củng cố mạnh mẽ cho việc học tập sau này của trẻ.

mầm non neverland lớp big lion
mầm non neverland lớp big lion

Big Lion 5 - 6 tuổi

Chương trình của nhóm Big Lion là chương trình dành cho trẻ từ 5 – 6 tuổi, tối đa 24 trẻ/ lớp. Là chương trình được xây dựng theo ý tưởng “I’m moving, I’m learning” giúp cho trẻ phát triển các kĩ năng sống, tính chủ động, độc lập, tự tin khi các giờ học được triển khai đa phần là bên ngoài không gian của lớp học. Trẻ sẽ khám phá về tự nhiên trong những giờ học này và lại được tích hợp chuẩn bị những kiến thức cần thiết về Toán học và Chữ cái để sẵn sàng bước vào trường Tiểu học. Giáo viên chỉ đóng vai trò là người dẫn đường trong hành trình trẻ tự tìm kiếm kiến thức đồng thời khuyến khích trẻ thể hiện những suy nghĩ bên trong của mình thông qua nhiều phương tiện khác nhau từ cử chỉ, biểu cảm, ngôn ngữ cho tới âm nhạc, hát, múa, đóng kịch và đặc biệt là thông qua nghệ thuật_ngôn ngữ hoàn hảo nhất trong sự phát triển của trẻ trong những năm đầu đời nhưng lại hỗ trợ và củng cố mạnh mẽ cho việc học tập sau này của trẻ.

Scroll to Top