Lớp khoa học

Có một sự hiểu biết và nhận thức ngày càng tăng về khả năng tư duy và học tập sớm của trẻ cũng như niềm tin rằng khoa học có thể là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong thời thơ ấu, không chỉ để xây dựng nền tảng cho sự hiểu biết khoa học trong tương lai mà còn để xây dựng các kỹ năng quan trọng và thái độ học tập.

Bởi: Khoa học là một phần của tự nhiên và quan trọng trong việc học tập sớm của trẻ, khi sự tò mò của trẻ về thế giới tự nhiên là một chất xúc tác mạnh mẽ cho công việc và trò chơi của chúng thì với hướng dẫn thích hợp, khám phá khoa học sẽ trở thành công cụ giúp trẻ tìm hiểu về thế giới xung quanh mình, không chỉ vậy, trẻ có thể sử dụng và phát triển những kỹ năng quan trọng khác, bao gồm cả kĩ năng làm việc nhóm, khả năng vận động khéo léo, ngôn ngữ và sự hiểu biết toán học sớm.

mầm non neverland lớp khoa học của trẻ
Scroll to Top